Wilujeng tepang di website Majalah SundaMidang

Bagea

Picture
Majalah SundaMidang mayeng tur maneuh nepangan para warga nu nyarunda, saban ping 25 saban sasihna.
Sumebar ka saban wewengkon di Jawa Barat, Banten, Jakarta, jeung nu sejenna.
SundaMidang dipedalkeun alpukahna Yayasan Mitra Raksa Basa Sunda, nu dumuk di Bandung.
Pancegna di jalan Babakan Ciparay, Situgunting Timur 1 No. 17 Bandung 40233  Jawa Barat - Indonesia.